Mandala

webkwestie - webquest

Afsluiting

Zo….. jullie opdracht is af…..

Jullie hebben geleerd om:

  1. Iets op te zoeken op het Internet over mandala’s

  2. Samen te werken aan een opdracht.

  3. De antwoorden te verwerken in een Word–document.

  4. Dit te kunnen vertellen aan jullie klasgenoten.

  5. Een mandala uit te zoeken voor jullie klasgenoten.

  6. Het vak tekenen interessant te maken.