Leerkracht

Titel: Mandala
Onderwerp: Een opdracht voor twee leerlingen om samen op het Internet op zoek te gaan naar wat is een mandala, welke soorten zijn er en vooral is het een leuke
opdracht om de andere klasgenoten kennis te laten maken met dit fenomeen en er een doe-opdracht aan vast te plakken.

Het resultaat kan misschien wel een geheel schooljaar in het lokaal te zien zijn.

Schooltype: Basisonderwijs vanaf groep 7
Vakgebied: Tekenen
Uitvoering door: Twee leerlingen
Tijdsinvestering:  
Opbrengst:  
WebQuestmaker Wim van den Berg,
ICT onderwijsassistent
wvdenb@gmail.com

Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie,
geef ze dan door aan de maker van deze webkwestie.